زمینه های فعالیت ما
Copyright © 2013-2014, Behnam Sobhani . All rights reserved.
شرکت آلوارس در زمینه تجارت خارجی شامل تامین تجهیزات مورد نیاز صنایع نفت و گاز، مواد پتروشیمی و فراوردههای نفتی
فعالیت های گسترده ای  دارد
تجهیزات نفت و گاز
قطعات و لوازم یدکی برقی •
الکترونیکی •
هیدرولیکی •
مکانیکی •
ابزار دقیق •
  انواع ژنراتور ها •
کابل های تخصصی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی •
انواع کمپرسورها •
valves انواع  •
        انواع پمپ هاو لوله ها •
مواد پتروشیمی
  HDPE  •
LLDPE  •
PP  •
فراورده های نفتی
مازوت عراق •
بنزین •
قیر •
همچنین شرکت آلوارس در زمینه تامین نهاده های دامی از قبیل کنجاله سویا و کنجاله کلزاو ... غیره فعالیت دارد
Mahyas parvaz alvares co
Tosee tejarat alvares asia
     Alvares tarabar
   In’transporting Co
Alvares marine services Co
Alvares Group Co
Alvares Georgia Co